donderdag 27 december 2012

Decembermaand klein fotoverslag

Fotoverslag van presentaties en knutselen met groep 1/2A.
 
De les van geschiedenis werd door kinderen gepresenteerd aan elkaar. Dit gebeurde op uiteenlopende manieren. Een "ouderwetse" poster kwam voorbij als een flitsende presentatie op een laptop. Allemaal prima en met evenveel zorg voorbereid.
 

Aankomende januari maand

Beste ouders en kinderen,

De kerstdagen zijn weer achter de rug en we kijken alweer uit naar de laatste dag van het jaar. Voor de meeste kinderen zijn de eerste 2 maanden van 2013 een spannende tijd. In de tweede schoolweek krijgen alle kinderen hun definitieve verwijzing van Het Telraam en staat ook DE cito toets op ze te wachten. Alle kinderen worden in de maand januari nog even voorbereid op deze toets. Ze maken kennis met de vraagstelling en de diverse onderdelen. De kennismaking zal al snel plaatsvinden, de eerste schoolweek reeds en wel op de 9e 10e en 11e januari. Wij hopen op deze manier alle kinderen optimaal voor te bereiden en de grootste spanning weg te nemen.

De adviesgesprekken zullen plaatsvinden op dinsdag 15 en donderdag 17 januari. De kinderen worden bij deze gesprekken ook verwacht. Het is gebruikelijk dat de directeur en de groepsleerkracht bij deze gesprekken aanwezig zijn. Zo ook dit jaar.
Ik wil dit keer proberen om de gesprekken digitaal te plannen. U zult hiervoor digitaal een uitnodiging krijgen met daarin een beschrijving. Voor mij ook een nieuwe wijze van plannen, maar wellicht een hele prettige.

Eind januari worden de standaard toetsen van Cito M8 afgenomen. Dit om de vorderingen van de leerlingen te meten door een onafhankelijk instrument. Het betreft hier de gebieden: Rekenen/Wiskunde, Spelling, Begrijpend lezen en Tempotoets (lezen). Dit zal plaatsvinden van dinsdag 22 januari tot en met vrijdag 25 januari. De ochtenden zullen voor een groot deel in het teken staan van de afname.

De Cito eind toets staat gepland in week 6 van dinsdag tot en met donderdag. Aankomende afname biedt Cito 2 versies aan. De "gewone" Cito en een niveautoets Cito. In de politiek zijn daaromtrent ontwikkelingen. Klik hier voor het artikel. Een daadwerkelijk aanbod van 2 verschillende toetsen staat dus nog niet vast.
De laatste dag van deze week kunnen alle kinderen welverdiend Carnaval vieren op school met Prins Thijs en Prinses Imke.

Ik hoop hiermee jullie weer op de hoogte te hebben gebracht van de komende tijd en wens jullie nog fijne dagen toe en we zien elkaar sowieso in de tweede schoolweek.

Iedereen een goed uiteinde.
Groeten,
Jeroen.

dinsdag 11 december 2012

Vuurwerkles bureau HALT

De ochtend zijn we begonnen met een verhaal bij de Kerstboom. Een Keizer die het ECHTE verhaal van Kerst wilde horen.

Deze ochtend werden de leerlingen getracteerd op een gastles van Sandhiya van bureau HALT. Gespitste oren en grote ogen luisterend naar het verhaal over afspraken, gevolgen van vuurwerk.

De rekenles was voor vandaag een hele uitdaging: Priemgetallen. De kinderen kunnen nu prima priemgetallen herkennen en morgen krijgen ze te horen waarvoor je ze kunt gebruiken.
De taalles was wederom een voorbereiding op het taalproject van volgende week. De kinderen gaan dan in groepjes een boekje schrijven voor kinderen uit groep 4 of 5. Ze treffen deze dagen voorbereidingen en gaan het volgende week verwerken in groepjes.

Vanmiddag hebben de kinderen voor het laatst aan geschiedenis kunnen werken. Morgen zullen alle kinderen het gemaakte werk presenteren aan elkaar en krijgen ze ook meerdere presentaties te zien. Gisteren is er al een blad uitgedeeld m.b.t. geschiedenis. Dit blad kunnen ze thuis nog een keer lezen/bestuderen en vrijdag krijgen ze daar een paar vragen over in de klas.
Er zijn zelfs enkele kinderen zo dapper geweest om vandaag na schooltijd een presentatie te verzorgen voor de leerkrachten. Super.

zondag 9 december 2012

Op zoek naar....

We zijn al enkele weken en zelfs maanden onderweg in groep 8. De afgelopen maanden zijn er al prachtige dingen gebeurd en hebben de kinderen al veel kunnen leren.

De afgelopen maanden hebben de kinderen al kennis kunnen maken met een andere manier van onderwijzen. Ik vind het heel belangrijk dat kinderen plezier hebben in het volgen van de lessen die gegeven worden. Dat bereik je niet door teksten te lezen en vervolgens te verwerken in het werkboekje of in het schrift. Een traditionele manier van verweken is best een keer goed en leerzaam, maar op één en dezelfde manier dag in dag uit....
Ik merk een grote mate van betrokkenheid bij alle kinderen als we weer op een andere wijze werken. Er zit altijd wel iets voor iemand bij. Het kan zijn: de vrijheid die je krijgt van het kiezen, of verwerken van een les op een creatieve manier ofwel een presentatie voorbereiden m.b.v. de computer.

Zo hebben we de laatste tijd op verschillende manieren gewerkt aan de zaakvakken: aardrijskunde, natuur, engels en geschiedenis. Iedere keer weer op een andere wijze. Wat doe je als leerkracht zijnde? Kies je ervoor om frontaal les te geven: iemand vertelt een verhaal, stelt een vraag, leest een tekst en geeft een opdracht? Of laat je ieder kind op een uitdagende manier, in een eigen tempo de stof doorlopen en ben jij de begeleider en coach?
Ik kies voor het laatste. Ik wil jullie graag vertellen wat we de laatste tijd hebben gedaan met de zaakvakken en welke materialen we daarbij hebben ingezet.
Ik ben gestart met aardrijkskunde. Alle kinderen kregen de doelen die beschreven staan in de handleiding van de methode. Ze hebben allereerst al deze doelen gelezen en voor zichzelf gekeken wat ze hier al van wisten. De dagen erna zijn ze op zoek gegaan neer de antwoorden. Dit hebben ze gedaan met de tekstboeken van de methode, meegebrachte boeken van thuis, woordenboeken, internet etc. Ze moesten ook de Topografie leren en de woordenschat. Alle kinderen gaven aan dit een prettige wijze te vinden. Ze mochten nu zelf kiezen en konden zelf het tempo bepalen. Er is nu ruimte voor herhaling voor kinderen die dat fijn vinden én er is ruimte voor verdieping voor de kinderen die de stof zich snel eigen maken. Kijk hier voor een woordmozaïek.
Na 4 momenten van werken volgde de toetsing. Dit was best een spannend moment. Zou de werkwijze ook de nodige kennis hebben opgeleverd. JA! De toetsen werden nu hetzelfde gescoord én beter dan de vorige keer.

Natuur. Ik kwam er achter dat de Willem-Alexander school in Rijssen ook werkt met dezelfde methode. Zij waren ook bij hoofdstuk 2 aangekomen. Ik kwam in contact met de leerkracht van deze school via twitter: @MarcelMarkvoort Wij kwamen tot het idee om de kinderen toetsen te laten maken voor de ander. Het ene kind bedacht/ontwierp dus een toets voor het andere kind.
De kinderen gingen hier heel gedreven mee aan de slag. Ze moesten de hoofdzaken kunnen scheiden van de bijzaken én dan ook nog eens goede vragen formuleren. Ik besprak met de groep wat er in een toets moest staan en dat waren dan de voorwaarden waarmee ze aan de slag gingen. Oh ja, de kinderen werkten hier in tweetallen en drietallen aan. Er vond dus veel overleg plaats en er werd veel van en met elkaar geleerd. Na een aantal werkmomenten zijn de ontworpen toetsen naar Rijssen gestuurd. Ze kwamen enkele dagen later gemaakt terug. De groepjes gingen vervolgens de ingevulde toetsen nakijken en beoordelen.... De kinderen uit de groep waren het er unaniem over eens dat de toetsen die ZIJ ontworpen hadden toch wel veel beter waren.
Dit onderdeel is nu bijna ten einde. Vorige week kregen we post uit Rijssen. De ingevulde toetsen zijn nagekeken en morgen gaan we bekijken wat de resultaten zijn. Spannend.

Engels. Wie van jullie kan de meeste punten verzamelen de komende 4 werklessen? Dat was eigenlijk de uitdaging die de kinderen kregen. Alle kinderen kregen 1 formulier met daarop aangegeven wat de onderdelen waren en welke verplicht waren en welke facultatief. De onderdelen kwamen veelal uit de methode en daar waren oefenen bijgezet. De kinderen waren individueel bezig met oefeningen of gingen in tweetallen in gesprek in het Engels. We maakten nu gebruik van het programma www.linoit.com Een digitaal prikbord waarop we de woorden zouden verzamelen met de klas. Klik hier om het resultaat te bekijken. Na de lessen hebben we uitgebreid feedback gegeven en ontvangen. Wat ging er goed en wat kan er de volgende keer beter?

Als laatste, Geschiedenis. We hebben samen het inleidende verhaal gelezen en daarna gingen kinderen aan de slag met 1 van de andere 3 lessen. Ze verwerken dus 1 les en daarvoor kregen ze 3 momenten. Ze hebben nu dus veel meer tijd om de les uit te diepen en meer te weten te komen. Ze gebruiken hierbij het tekstboek, maar ook internet is een fijne informatiebron. Nu missen ze dus 2 andere lessen.... Dat wordt ondervangen door de presentaties die kinderen aan elkaar geven over het onderwerp. Ieder kind moet hetgeen hij heeft ontdekt/gevonden/gemaakt presenteren aan een ander. Er wordt dus niet alleen kennis opgedaan, maar er worden tal van andere vaardigheden aangesproken. Kinderen verwerken de lesstof in www.linoit.com www.prezi.com www.glogster.com www.thinglink.com of in een poster. Tal van mogelijkheden waarin de kinderen steeds vaardiger worden. Menig kind is hier thuis ook mee aan de slag gegaan.
Dinsdagmiddag ,na schooltijd, zullen zelfs enkele kinderen een presentatie geven aan de teamleden van Het Telraam.

Wauw, het stukje tekst is toch nog langer geworden dan ik had verwacht. Ik hoop dat jullie ,de ouders, nu een nog beter beeld hebben hoe we in groep 8 hebben gewerkt de laatste tijd. Ik ga proberen om jullie op deze wijze zo goed mogelijk te informeren.

Een volgende keer zal ik wat schrijven over: komende Cito toetsen en Edmodo.

Groeten,
Jeroen Smits, leerkracht groep 8 Het Telraam.