zondag 27 januari 2013

Foto's van practicum

Foto's van het practicum.
 
Alle kinderen hebben de afgelopen weken theorie gehad over: magnetisme, balans en stroomkring. Hieronder enkele foto's die door kinderen zijn gemaakt. Alle kinderen hebben practicum opdrachten gemaakt en vervolgens een verslag geschreven met begeleidende foto's. Afgelopen vrijdag hebben alle kinderen elkaars verslagen bekeken en elkaar feedback gegeven. Kinderen geven elkaar oprechte complimenten, maar zijn ook heel eerlijk in het geven van tips en opmerkingen. Leren van én met elkaar. Mooi om te zien.
 
De gemaakte verslagen had ik jullie ook graag willen tonen, maar het lukt me niet om deze eenvoudig openbaar  te maken. Als één van jullie voor mij een tip heeft? Deze is hartstikke welkom. Ook leraren leren nog iedere dag ;-) 
 
 maandag 21 januari 2013

Toetsend leren

We zijn bijna halverwege het schooljaar en dé Cito toets staat voor de deur. Alle kinderen hebben onlangs een oude cito toets gemaakt en de score is met de kinderen besproken. Belangrijker nog, we hebben opgaven nagelopen. Wat staat er nu precies, wat wordt er van je gevraagd?
Veel kinderen hadden een "oh natuurlijk" momentje. Ze kwamen er achter dat goed lezen en bekijken van de vragen toch wel belangrijk is. De toets is uiteraard een momentopname en alle kinderen hebben vorige week een advies gekregen over hun niveau. Alle kinderen willen uiteraard een mooie score behalen. Daar hebben ze de afgelopen jaren hard aan kunnen werken. Er zijn kinderen die nog graag iets extra willen doen. Dat kan. Op de yurlspagina van de klas is een tabblad Cito. Hier staan oefeningen die ze kunnen maken. Als je deze oefeningen maakt ben je gericht aan het oefenen voor de eindtoets. Oók kunnen kinderen gebruik maken van toetsend leren. De kinderen hebben hiervoor een inlognaam en code gekregen van school. Er zijn reeds kinderen aan het oefenen op deze site. Super!
 
Voor sommige kinderen is het fijn om nog extra te oefenen. Ze worden hierdoor wat zekerder van zichzelf. We gaan deze 3 weken nog even flink aan de slag en dan kunnen we genieten van het carnavalsfeest.
 
 

Theorie in de praktijk

Vanmiddag hebben alle kinderen de theorie van magneten, heffen en katrollen in de praktijk gebracht. Er worden spellen van electro gemaakt, stoomkringen, gebouwen van magneten en een balans. De foto's spreken voor zich:


 

 
 
 
 

zondag 13 januari 2013

Post en criteria


Update
Morgen krijgen alle kinderen een gesloten envelop mee naar huis. Hierin zit een overzicht van Cito met een verwachte standaardscore. Hoe Cito aan deze getallen komt staat hieronder uitgelegd. Ook krijgt u een krantje mee met daarin de nodige gegevens.

Voorlopig Leerlingrapport Eindtoets Basisonderwijs

Doordat de Entreetoetsen en de Eindtoets Basisonderwijs samen deel uit maken van één leerling- en onderwijsvolgsysteem is het mogelijk op basis van de totaalscore op de Entreetoets groep 7 een verwachte standaardscore op de Eindtoets Basisonderwijs te voorspellen. (overgenomen van de site van Cito.)

De toetsen van Cito worden al jaren bij de kinderen afgenomen en geven van alle kinderen een heel reeël beeld. Het ene kind vindt deze toetsen spannend en zal wat minder scoren en het andere kind weet juist op deze momenten te vlammen. Bij het ene kind moet je de score dus wat positiever bekijken en de score van het andere kind kan op zo'n moment wel héél rooskleurig zijn. Wat ik hiermee wil zeggen: de resultaten zijn niet doorslaggevend, maar in het algemeen genomen kloppen deze toch heel aardig.
Hetzelfde geldt dus ook voor zo'n Eindtoets Basisonderwijs. Het neemt een test af van de cognitieve kennis van kinderen en bij de meesten zal het resultaat behoorlijk kloppen met de dagelijkse gang van zaken. Ieder kind laat een ontwikkeling zien op cognitief gebied, maar hoe de gedragingen van het kind zijn tijdens de dagelijkse praktijk..... Dat valt niet te lezen uit zo'n test.
Bij de definitieve verwijzing zal er ook rekening worden gehouden met de werkhouding van de leerlingen.

Ieder kind krijgt komende week van de basisschool een advies over het niveau van de leerling. Met dit advies kunt u een geschikte school zoeken voor uw kind. Hieronder heb ik wat criteria gezet die ik heb gevonden in verschillende schoolgidsen. Zo kunt u kijken of de verwachte score overeenkomt met uw keus.

Voor plaatsing in een van de vier typen brugklassen van de vestiging in Boxmeer (Elzendaal) worden de onderstaande richtlijnen gebruikt. 
Plaatsing in een klas mavo geschiedt wanneer het advies en de uitslag van test of Cito-toets (531 tot 536) duidelijk op een geschiktheid voor mavo (theoretische leerweg) wijzen.
Plaatsing in klas mavo /havo gebeurt bij een advies en een test of Cito-toets (536 tot 542) mavo /havo.
Plaatsing in een havo/vwo brugklas is mogelijk met een advies en test of Cito-toets (542 en hoger) havo/vwo.
Plaatsing in een vwo brugklas met Latijn is mogelijk met een advies en test of Cito-toets (547 en hoger) vwo.
In geval van twijfel vindt altijd overleg plaats met de basisschool.
Bij de plaatsing speelt het advies van de basisschool een doorslaggevende rol.


 ................................................................................................................................
Voor plaatsing in een van de vijf typen brugklassen van de vestiging in Gennep (Elzendaal) worden de onderstaande richtlijnen gebruikt. 
Plaatsing in een klas basis (met LWOO) geschiedt wanneer het advies en de uitslag van test of Cito-toets (520 tot 527) duidelijk op een geschiktheid voor basis (met leerwegondersteuning) wijzen (IQ <91 en leerachterstanden groter dan 25% op technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en inzichtelijk rekenen, waarvan tenminste 1 achterstand op begrijpend lezen of rekenen).
Plaatsing in klas basis/kader gebeurt bij een advies en een test of Cito-toets (520-527) basis/kader.
Plaatsing in een kader/mavo brugklas is mogelijk met een advies en test of Cito-toets (527 en 532) kader/mavo.
Plaatsing in een mavo/havo brugklas is mogelijk met een advies en test of Cito-toets (531 tot 536) mavo/havo.
Plaatsing in een havo/vwo brugklas is mogelijk met een advies en test of Cito-toets (536 tot 542 of hoger) havo/vwo.
In geval van twijfel vindt altijd overleg plaats met de basisschool.
Bij de plaatsing speelt het advies van de basisschool een doorslaggevende rol.

.............................................................................................. 
 
Ik heb onderstaande bericht kunnen vinden op de site van het Metameer in Boxmeer. Ik heb geen harde cijfers kunnen vinden waarop kinderen aangenomen worden.
 
Metameer

Als u uw kind aanmeldt bij Metameer, dan kijken we eerst in welke afdeling en klas hij of zij wordt geplaatst. De uitslag van de Cito-toets is belangrijk, maar we gaan vooral af op het advies van de basisschool. We letten dan niet alleen op cijfers; ook inzicht, werkhouding en zelfstandigheid wegen mee.

Zowel het Metameer als het Elzendaal hebben dus zo hun eigen beleid op het aannemen van kinderen. Ik vind het goed dat beiden niet blind varen op de score van de Eindtoets, maar dat er ook wordt geluisterd naar het advies dat de basisschool geeft. De basisschool geeft het advies, maar het is nog altijd zo dat het Voortgezet Onderwijs het besluit neemt of zij een leerling aannemen of niet.

Ik heb er veel zin in om alle kinderen (ook de ouders natuurlijk) te spreken van de week.
Groeten,
Jeroen.

 

dinsdag 1 januari 2013

Plannen van de verwijsgesprekken 2.0

Beste ouders en kinderen,
 
Het Telraam --> ?
Het feest vieren hebben we achter de rug en de maand januari staat voor veel kinderen, en wellicht ook ouders, in het teken van de adviesgesprekken richting het Voortgezet Onderwijs. De adviezen zullen tot stand komen met behulp van de Intern Begeleider (Gerda), de directeur (Piet) en de groepsleerkracht (ikzelf). Wij kijken welk niveau het meest geschikt is voor uw kind. De resultaten van de afgelopen jaren spelen daarbij een belangrijke rol, maar we kijken ook naar het kind zelf. Hoe is de leerling als persoon zijnde? Dat kan ook doorslaggevend zijn voor een niveaukeuze.
 
De gesprekken zullen plaatsvinden op dinsdag 15 en donderdag 17 januari van 18:00 uur tot 22:00 uur. Ik heb uitgezocht of het mogelijk is om digitaal ouders in te laten tekenen voor de gesprekken. Dat is mogelijk. Deze manier van werken is ook voor mij nieuw, dus of het zal bevallen....we zullen zien. Als je het niet probeert zul je het nooit weten. Ik heb een document gemaakt met daarin een tabel. De tabel bestaat uit 3 kolommen. Aan de linkerkant kunt u zich intekenen voor de dinsdag en aan de rechterkant kunt u zich intekenen voor de donderdag. De tijden staan in het midden. Het bestand slaat zichzelf automatisch op. Daar hoeft u niets voor te doen. Het is mogelijk om gegevens van anderen te wissen of te veranderen, maar ik vertrouw erop dat dat wel goed zal gaan.
 
Door hier te klikken kunt u zich intekenen voor de adviesgesprekken.
Oh ja, het is wel de bedoeling dat de kinderen bij de gesprekken aanwezig zijn. Zij zijn immers ook de hoofdrolspelers van deze avond.