zaterdag 21 maart 2015

De wereld in...

Of beter gezegd: in de wereld. Als leerkracht zijnde staat de hele dag in het teken van keuzes maken. Wat heeft dat ene kind nodig én wat bied ik aan? Zijn de methodes je uitgangspunt of ga je van gebaande paden af en kijk je verder dan de schoolmuren.
Vroeger gebeurde het op school. Je kreeg de kennis van je leerkracht. Dat was de bron waar het vandaan moest komen. De buitenwereld werd zo ver mogelijk van je vandaan gehouden. Vandaar ook de hoge ramen in het gebouw en de omheining in de vorm van een muur om de school.
Arnhem, 1928
Waarom denken we nog steeds dat wij ,de leerkrachten, nodig zijn om  tot kennis te komen. Ja, we zijn nodig om bepaalde voorwaarden te scheppen. Maar de utopie dat IK het middelpunt ben. Nee, dat echt niet. Leren is allang geen eenrichtingsverkeer meer. Dat doen we met én van elkaar. Peer-to-peer. Hier wat voordelen van het samenwerken:
  • Samenwerken leidt tot betere resultaten.
  • Het geheel is meer de som van de delen
  • Mensen vullen elkaars competenties aan
  • Samenwerken leidt tot een betere sfeer en verbinding van mensen www.hetcompetentiewoordenboek.nl/mensgerichtheid/week-12-samenwerken/
De voorwaarden, wat versta ik daaronder? Een omgeving creëren die kinderen stimuleert en zorgen voor activiteiten die betekenisvol zijn. De ruimte waar je dagelijks bent. Waar werk je zelf graag? Wat heb je zelf nodig om fijn te werken? Dat werkt ook zo voor onze kinderen. Niets zo deprimerend als een ruimte die niet stimuleert en die chaotisch is. Hij moet uitdagen. Fijn vinden om er te zijn. Dat heeft bijvoorbeeld Niekée (in Roermond) fantastisch goed begrepen. Vorige week er een ochtend mogen vertoeven onder de inspirerende leiding van Sjef Drummen. Ik kan iedereen aanraden om een keer bij deze school te gaan kijken.
www.niekee.nl
De activiteiten. Veelal ,ikzelf ook nog steeds, volgen we de methodes en staren we ons blind op de doelen die allemaal moeten worden gehaald. We vergeten daarbij het plezier van de kinderen dat nodig is om juist tot leren te komen. Het besef komt steeds meer en meer dat het anders kan óf anders moet. Veel initiatieven zijn in Nederland aan het ontstaan: leraren met lef, united4education, the crowd, Nederland kantelt etc. Zelf kun je ook aan slag. Kijken wat er speelt in de wereld en dat de school binnenhalen. Kinderen zijn de hele dag met de wereld en elkaar verbonden via sociale media en om 8.30 uur gaan we terug in de tijd. De tijd die we tegenwoordig school noemen. Zou het niet mooi zijn dat we daar het heden en de toekomst laten zien. Kinderen verwonderen.

Deze week was de eclips. Iets in de wereld wat je niet ongezien voorbij kunt laten gaan. Achteraf gezien, hadden we het best ongezien voorbij kunnen laten gaan. Er was immers to-taal niks te zien. De gebeurtenis heb ik aangegrepen om de kinderen via een twitterquiz kennis over te brengen. Via #clpsht was alles te volgen. De vragen, maar ook de antwoorden van de kinderen. Via de tool tagboard staat alles bij elkaar: https://tagboard.com/clpsht/search

De kennis was binnen boord en daarna was de praktijk aan de beurt. Middels een challenge gingen de kinderen aan de slag. Een challenge is meer dan alleen maar een opdrachtje.
'Challenges zijn aansprekende, concrete uitdagingen of belangrijke kwesties die leerlingen samen en met behulp van een specifieke werkwijze te lijf gaan. 
Bij Challenges wordt een beroep gedaan op  sleutelvaardigheden, kennis, waarden en attituden die vooraf zijn vastgesteld en waarop bij de afronding en presentatie wordt gereflecteerd en geëvalueerd. 
Kenmerkend voor Challenges is dat er steeds meerdere oplossingen mogelijk zijn, relaties worden gelegd, gebruik wordt gemaakt van ICT en een onderzoekende houding vraagt!'
bron: www.criticalskills.yurls.net

 De inhoud van de challenge (deze staat in de dropbox zonder de critical skills), het werkblad en de twitterquiz staan in deze dropbox.

Het geheel werd gefilmd met een drone. Deze drone is afkomstig van het Ixperium te Nijmegen. Frank Reinders heeft de contacten gelegd en zo kwam Dennis Dorpmans de drone besturen en zorgde zo voor prachtige beelden. Het geheel is in onderstaande video vastgelegd:
Vandaag is er geen boek aan te pas gekomen. Ikzelf stond niet in het middelpunt. Dat waren de kinderen, dat was de omgeving én dat was de uitdaging die ze kregen aangeboden.

Wat mij betreft staat morgen wederom de wereld centraal en sta ik met de kinderen met beide voeten op die aardkloot.

woensdag 11 maart 2015

Feedback geven én ontvangen, kunnen bb kinderen dat?

De afgelopen weken hebben de kinderen gewerkt aan het kernconcept: klimaten. In groepjes gingen de kinderen aan de slag om samen met de 3 andere groepsgenoten een klimaatzone uit te werken. We kwamen samen overeen dat er 6 items beschreven moesten worden op de posters. Ze gingen op zoek naar de info. In een tijdsbestek van nog geen 2 middagen hadden ze fantastische producten gemaakt. Dat was prachtig. De weg ernaartoe was minstens zo waardevol, zo niet waardevoller. De kinderen uit de groepen 7 & 8 werken deze middagen samen. Alle groepjes hadden 2 groepsleden uit groep 7 en 2 leden uit groep 8. De posters werden vorige week dinsdag door de leerlingen beoordeeld middels een rubric. Mijn collega van groep 7 ,Hella Kuijpers, en ik hadden deze van te voren voor de leerlingen gemaakt.
"Een rubric is een middel om een product dat gemaakt is te beoordelen. Een rubric zegt meer dan slechts een enkel cijfer. Het maakt de leerling duidelijk wat goed ging en wat minder goed ging. Hierdoor kunnen leerlingen zichzelf nieuwe doelen stellen." Bron SLO

Hieronder zie je de rubrics zoals de kinderen ze gekregen hebben van ons. Lees iedere keer de omschrijvingen. Past de omschrijving bij de gemaakte poster: knip het symbool uit en plak het achter het juiste deelonderwerp. Alle groepjes kregen 3x een beoordeling. Leuk als ze dan een zon krijgen, maar ook een donderwolk voor hetzelfde item. Dat roept bij kinderen vragen op. Ze gingen dan ook verhaal halen bij het groepje dat had beoordeeld. Mooi dat het stof tot gesprek oproept. Zou dat ook zijn gebeurd als ze enkel een cijfer hadden gekregen voor hun werk?


De posters waren gemaakt. De week erna. Vervolg stap. Maak nu (met hetzelfde groepje) een poster a.d.h.v. een challenge. De uitleg van zo'n challenge staat hier beschreven.
Ook nu weer, prachtige resultaten. De rubric aangepast en ook nu weer de producten middels deze weg beoordeeld. Aanpassingen hadden we gedaan ook aan de hand van tips van de kinderen. Wat mis je nog, wat is onduidelijk?

Alle groepjes kregen ook vandaag weer de beoordelingen terug. De meest waardevolle tips werden op het bord verzameld en staan in de onderstaande link.

Tot slot maakten we de laatste slag met dit project. Hoe is nu JOUW deelname/inbreng geweest tijdens het proces? De kinderen kozen eerst voor zichzelf het juiste symbool dat stond voor hun deelname. Ze schrijven er ook bij wat er goed ging (What Went Well..) en wat er een volgende keer nóg beter zou kunnen (Even Better If...). Ze schrijven op losse blaadjes ook een beoordeling voor een ander op. Zo had je uiteindelijk 1x een symbool met daarbij uitleg hoe je jezelf zag én je kreeg 3x feedback van medeleerlingen. Ik heb zojuist de formulieren gelezen. WAUW. Wat gaaf gedaan zeg. Eerlijk en duidelijk, kunnen én durven kinderen te zeggen wat ze vinden.
Kijken wat het volgende kernconcept ons gaat geven!