woensdag 27 januari 2016

Huiswerk wordt bijna leuk, bijna!

Huiswerk. Kinderen in het Voortgezet Onderwijs worden er onder bedolven. Deze uitspraak stond op wikipedia: "Het komt vrij vaak voor dat leerlingen het huiswerk niet of onvoldoende doen." De redenen worden op deze site ook besproken. In groep 8 krijgen de kinderen ook huiswerk. Waarom eigenlijk? De hoofdzaak voor mij is het leren plannen van het huiswerk en hoe om te gaan met opdrachten waar je niet mee uit de voeten kunt. Stel je het maken van het huiswerk uit tot het laatste moment? Lukt het je om te letten op de verzorging van het huiswerk? Ga je uitdagende opdrachten uit de weg of pak je ze aan?
  
Kinderen uit de klas gaan op diverse wijzen hiermee om, dat is wel duidelijk. De één maakt het direct na schooltijd en neemt het gemaakte werk daags erna meteen mee. De ander komt een dag voor het inleveren bij mij met de melding dat hij/zij het huiswerk nergens kan vinden en graag een nieuwe opdracht wilt hebben. Op de dag dat het huiswerk gemaakt moet zijn, dan hebben de meeste leerlingen het ook gemaakt. Anders is het een dag later alsnog op school. De uitspraak van wiki is dus (nog) niet op toepassing op deze leerlingen.
Na het maken van het huiswerk staat het bespreken/nakijken centraal. Het doel hierbij, voor mij, is om de kinderen te laten leren van de aangeboden stof. Hoe krijg je zoiets maximaal voor elkaar? Dat vraag je je als leerkracht toch wel af. Is volstaan met het geven van de juiste antwoorden het maximaal haalbare of is daar meer van te maken? Ik denk het laatste. Ik beschrijf hieronder de wijze waarop wij momenteel het huiswerk bespreken. Dit kan op korte termijn weer wijzigen. We maken het dan samen nóg beter/fijner.
 

 


De kinderen hebben momenteel zinnen waarin ze de verleden tijd/voltooid deelwoord/bijvoeglijk naamwoord moeten invullen. Deze oefeningen worden thuis gemaakt en het gemaakte huiswerkblad nemen ze op maandagochtend voor zich. Ik heb middels ijslolly stokjes duo's gemaakt. Deze worden gemaakt door spelling sterke en spelling zwakke kinderen te mixen. Iedere week worden er andere duo's gemaakt. De duo's gaan nu samen de gemaakte zinnen vergelijken. In het geval dat ze hetzelfde antwoord hebben, zal er verder niet veel worden besproken. Dit is wel het geval als de antwoorden verschillen van elkaar. Ze bespreken dan de spellingregels en leggen uit dat zij het juiste antwoord hebben. Mocht je de ander weten te overtuigen, dan mag de ander zijn antwoord nog wijzigen. Zo doorlopen de tweetallen alle zinnen en verbeteren waar dat nodig is. Je kunt met de kinderen afspreken dat de één de even zinnen voorleest en dat de ander de oneven zinnen doet. Uitleggen kun je daarbij ook weer verplicht stellen, als het niet nodig is, zou ik dit niet direct opleggen. Via een natuurlijk proces zal dit vaak vanzelf verlopen.

Nu komen we bij het spel: gamefication. Alle 2tallen krijgen van mij blokjes (MAB materiaal). Ze krijgen een even groot aantal als er zinnen zijn. Nu gaan ze blokjes inzetten. Ze zetten bij de zinnen waarvan zij denken dat die correct zijn 1 blokje in. Ze kiezen 1 huiswerkblad uit waarop ze dit doen. Bij twijfel over de juistheid van een opgave zetten ze desnoods geen blokje in. Ze mogen ook 5x2 blokjes inzetten. Dit gaat wel van het totaal aantal blokjes af. Bij het inzetten van 2 blokjes kun je dus ook 2 blokjes winnen. Bij het bespreken zorg je voor een gezamenlijke pot waar de kinderen de gewonnen blokjes iedere keer kunnen pakken.

Joker
De zinnen stonden in 3 blokken. Ze mochten per tweetal gebruik maken van 1 joker (pion). Deze kon op 1 blok (van 10 zinnen) worden ingezet. Hiermee verdubbel je de winst van deze 10 zinnen. Voorwaarde was wel dat AL deze 10 zinnen goed zouden zijn. Heb je 1 fout in 1 van deze 10 zinnen dan ben je al de gewonnen punten van dit blok kwijt.

Werkt het? Ja, ikzelf heb voorpret bij het bedenken van de spelregels en de kinderen doen er alles aan om als winnaar uit de bus te komen. Wie wil er nu immers niet graag winnen? Ik wel.

Eens kijken wat we de volgende keer kunnen verzinnen. Gaan we met levens werken? Kunnen we ook schieten? Is het mogelijk een ander team te dwarsbomen en zo ja hoe dan? Ik weet nog niet wat het gaat worden, maar dat het spel zich zal uitbreiden....dat lijkt me duidelijk.

Game on!