zondag 13 januari 2013

Post en criteria


Update
Morgen krijgen alle kinderen een gesloten envelop mee naar huis. Hierin zit een overzicht van Cito met een verwachte standaardscore. Hoe Cito aan deze getallen komt staat hieronder uitgelegd. Ook krijgt u een krantje mee met daarin de nodige gegevens.

Voorlopig Leerlingrapport Eindtoets Basisonderwijs

Doordat de Entreetoetsen en de Eindtoets Basisonderwijs samen deel uit maken van één leerling- en onderwijsvolgsysteem is het mogelijk op basis van de totaalscore op de Entreetoets groep 7 een verwachte standaardscore op de Eindtoets Basisonderwijs te voorspellen. (overgenomen van de site van Cito.)

De toetsen van Cito worden al jaren bij de kinderen afgenomen en geven van alle kinderen een heel reeël beeld. Het ene kind vindt deze toetsen spannend en zal wat minder scoren en het andere kind weet juist op deze momenten te vlammen. Bij het ene kind moet je de score dus wat positiever bekijken en de score van het andere kind kan op zo'n moment wel héél rooskleurig zijn. Wat ik hiermee wil zeggen: de resultaten zijn niet doorslaggevend, maar in het algemeen genomen kloppen deze toch heel aardig.
Hetzelfde geldt dus ook voor zo'n Eindtoets Basisonderwijs. Het neemt een test af van de cognitieve kennis van kinderen en bij de meesten zal het resultaat behoorlijk kloppen met de dagelijkse gang van zaken. Ieder kind laat een ontwikkeling zien op cognitief gebied, maar hoe de gedragingen van het kind zijn tijdens de dagelijkse praktijk..... Dat valt niet te lezen uit zo'n test.
Bij de definitieve verwijzing zal er ook rekening worden gehouden met de werkhouding van de leerlingen.

Ieder kind krijgt komende week van de basisschool een advies over het niveau van de leerling. Met dit advies kunt u een geschikte school zoeken voor uw kind. Hieronder heb ik wat criteria gezet die ik heb gevonden in verschillende schoolgidsen. Zo kunt u kijken of de verwachte score overeenkomt met uw keus.

Voor plaatsing in een van de vier typen brugklassen van de vestiging in Boxmeer (Elzendaal) worden de onderstaande richtlijnen gebruikt. 
Plaatsing in een klas mavo geschiedt wanneer het advies en de uitslag van test of Cito-toets (531 tot 536) duidelijk op een geschiktheid voor mavo (theoretische leerweg) wijzen.
Plaatsing in klas mavo /havo gebeurt bij een advies en een test of Cito-toets (536 tot 542) mavo /havo.
Plaatsing in een havo/vwo brugklas is mogelijk met een advies en test of Cito-toets (542 en hoger) havo/vwo.
Plaatsing in een vwo brugklas met Latijn is mogelijk met een advies en test of Cito-toets (547 en hoger) vwo.
In geval van twijfel vindt altijd overleg plaats met de basisschool.
Bij de plaatsing speelt het advies van de basisschool een doorslaggevende rol.


 ................................................................................................................................
Voor plaatsing in een van de vijf typen brugklassen van de vestiging in Gennep (Elzendaal) worden de onderstaande richtlijnen gebruikt. 
Plaatsing in een klas basis (met LWOO) geschiedt wanneer het advies en de uitslag van test of Cito-toets (520 tot 527) duidelijk op een geschiktheid voor basis (met leerwegondersteuning) wijzen (IQ <91 en leerachterstanden groter dan 25% op technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en inzichtelijk rekenen, waarvan tenminste 1 achterstand op begrijpend lezen of rekenen).
Plaatsing in klas basis/kader gebeurt bij een advies en een test of Cito-toets (520-527) basis/kader.
Plaatsing in een kader/mavo brugklas is mogelijk met een advies en test of Cito-toets (527 en 532) kader/mavo.
Plaatsing in een mavo/havo brugklas is mogelijk met een advies en test of Cito-toets (531 tot 536) mavo/havo.
Plaatsing in een havo/vwo brugklas is mogelijk met een advies en test of Cito-toets (536 tot 542 of hoger) havo/vwo.
In geval van twijfel vindt altijd overleg plaats met de basisschool.
Bij de plaatsing speelt het advies van de basisschool een doorslaggevende rol.

.............................................................................................. 
 
Ik heb onderstaande bericht kunnen vinden op de site van het Metameer in Boxmeer. Ik heb geen harde cijfers kunnen vinden waarop kinderen aangenomen worden.
 
Metameer

Als u uw kind aanmeldt bij Metameer, dan kijken we eerst in welke afdeling en klas hij of zij wordt geplaatst. De uitslag van de Cito-toets is belangrijk, maar we gaan vooral af op het advies van de basisschool. We letten dan niet alleen op cijfers; ook inzicht, werkhouding en zelfstandigheid wegen mee.

Zowel het Metameer als het Elzendaal hebben dus zo hun eigen beleid op het aannemen van kinderen. Ik vind het goed dat beiden niet blind varen op de score van de Eindtoets, maar dat er ook wordt geluisterd naar het advies dat de basisschool geeft. De basisschool geeft het advies, maar het is nog altijd zo dat het Voortgezet Onderwijs het besluit neemt of zij een leerling aannemen of niet.

Ik heb er veel zin in om alle kinderen (ook de ouders natuurlijk) te spreken van de week.
Groeten,
Jeroen.

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten