vrijdag 20 februari 2015

Wat als kinderen ZIEn wat ze krijgen...

Ik speelde al langer met het idee. Nog meer inzichtelijk maken wat de lesstof is en wat er het komende blok aan bod komt.
Naast het benoemen van de doelen van de lessen tijdens de les en het oefenen van de stof op dat moment. Dit voelde zo tijdelijk. Kinderen hebben volgens mij behoefte om te ZIEn wat er gaat komen of te zien wat er aan bod is geweest. Nu krijg je als leerkracht vragen over de lesstof als deze aan bod komt tijdens een zelfstandig werkles. Is het niet krachtiger als leerlingen terecht kunnen op een plek waar ze zélf het antwoord kunnen vinden.
Ik heb van het komende blok van taal, spelling en rekenen diverse zaken opgehangen. Het is de bedoeling dat dit gaat groeien gedurende de tijd. Niet door mezelf, maar samen met de kinderen.

Spelling: hiervan zijn de categorieën opgehangen die worden aangeboden. Woorden die horen bij zo'n categorie kunnen door leerlingen worden genoteerd. Met de hand schrijven of met een woordcloud.
Taal: we werken o.a. met woordenschat en taalbeschouwing. Deze 2 zaken zijn terug te vinden op het bord. De woorden die ze moeten beheersen heb ik zelf geplaatst. Wellicht komen hier voorbeeldzinnen bij te staan, tegenstelling, synoniemen of tekeningetjes. Het andere onderdeel is taalbeschouwing. Hier valt woordontleding of zinsontleding onder. Voor de woordsoorten heb ik de diverse woordsoorten met afkortingen opgehangen. Op dit moment is nog niet helder welke woorden hier onder vallen. Kijken of ze zelf dit kunnen/gaan aanvullen.
Rekenen: Onze methode werkt met een voortgangstoets en een herhalingstoets. Wat als ik nu eens de sommen ophang van de herhalingstoets? Dan weten de kinderen welke lesstof ze moeten beheersen met de voortgangstoets. Dit lijkt me met name voor de zwakke rekenaars fijn. Je kunt zelf kijken vóór de afname van de toets of je de lesstof beheerst.

Ik denkt dat het werkt. Dat het dynamisch zal zijn. Laat het bord maar groeien.

De verschillende gebieden worden aangegeven met een aparte kleur. Achter in de klas heb ik een groene wand, lastig om hierin punaises te steken. Spijkers blijven prima zitten. Over de spijker kan ik een klem schuiven. Dan is het na een blok ook gemakkelijk om het bord te verversen. Voor de komende blokken heb ik de te vullen spullen al klaargelegd. De kids zijn hierna aan zet. Go, go, go.Geen opmerkingen:

Een reactie posten