donderdag 19 februari 2015

360 graden feedback

Moet je ook eens proberen. Feedback vragen aan de kinderen uit je klas. Levert de nodige info op.

Iedere leerkracht bedenkt wat het beste is voor zijn leerlingen. We observeren, gaan in gesprek met de kids en middels een toetsje kijken we of de aangeboden lesstof is blijven hangen. Ons handelen komt voort uit hetgeen we zien of wat we denken te zien. Ik vroeg me laatst af wat de kinderen van groep 8 graag wilden behouden van het lesgeven en wat ze graag anders willen zien. 2 grote meesters kwamen op papier te staan. Deze werden in de klas op de grond neergelegd en schrijven maar. In de een wat moest blijven en in de ander wat ze graag anders zouden zien.


Er werd al snel duidelijk dat ze meer wilden behouden dan dat er moest veranderen. Logisch, ze weten wat ze hebben en weten niet wat er allemaal mogelijk is. Naderhand de kaartjes langsgelopen. Lekker samen om de meesters heen zitten. Tot slot kwam er nog een derde meester bij. De groene kant  werd beplakt met uitspraken: dit moet blijven. De rode kant: het zou fijn zijn als.... Lastig als het ene kind méér met computers wil en het andere kind juist minder. Daar gaan we ook vast wel uit komen.   
De poster met daarop de uitspraken van de kinderen wat moet blijven/mag veranderen hangt groot in de klas. De komende weken gaan we kaartjes verhangen of zelfs toevoegen. Over een tijdje maar eens kijken waar we staan.

En zo is het maar net Noël. Dank je voor je feedback.

1 opmerking:

 1. Beste meneer Smits,

  Ik ben Lien Dupont en studeer momenteel aan de hogeschool Vives, bachelor lager onderwijs. Ik wens u te feliciteren met uw blog. U komt over als een gedreven en enthousiaste leerkracht. Als leerkracht beoordelen wij leerlingen aan de hand van toetsen en werkjes. U schrikt er niet voor terug de mening en hulp te vragen aan uw leerlingen over uw manier van lesgeven. Onderwijs hoeft zeker geen éénrichtingsverkeer te zijn. En door uw idee van 360° feedback, bekomt u net het tegenovergestelde, namelijk een tweerichtingsverkeer. Iets waar alle leerkrachten zouden moeten naar streven.

  Met de feedback die u kreeg van uw leerlingen doet u daarenboven nog iets mee. Het is bij u geen momentopname. Door de feedback zichtbaar te hangen voor de leerlingen en uzelf, wordt iedereen er dagelijks mee geconfronteerd en kan er dagelijks aan gewerkt worden.

  U zorgt voor een open sfeer binnen uw klas. Wat voor mij alleen maar kan leiden tot een positief klasklimaat. Een klas waar iedereen zichzelf kan zijn, waar iedereen zich goed kan voelen. Een klas waar iedereen aan het word komt en waar er naar iedereen geluisterd wordt.

  We moeten als (toekomstige) leerkracht onze leerlingen klaar stomen voor de toekomst. Dit hoeven we niet alleen te doen door hen de nodige kennis mee te geven. Het is belangrijk hen de sociale vaardigheden mee te geven op vlak van communicatie, waarden, normen,... Deze vaardigheden kaart u heel zeker aan met uw 360° feedback.

  U betrekt uw leerlingen in uw denkproces, in uw ideeën. U laat de kinderen actief deelnemen.

  Proficiat met uw manier van lesgeven. Ik kan enkel en alleen maar aanmoedigen.

  Met vriendelijke groeten,

  Lien Dupont
  Student afstandsonderwijs, bachelor lager onderijs

  BeantwoordenVerwijderen