woensdag 29 april 2015

De CITO is er toch voor onze kinderen.....en niet andersom?

Is de centrale eindtoets er voor onze leerlingen óf zijn onze leerlingen er voor de centrale eindtoets? Helaas bleek vorige week de laatste uitspraak waarheid te zijn. Onderstaande uitspraak plukte ik zojuist van de website van het CITO.

"In opdracht van het College voor Toetsen en Examens (het CvTE) ontwikkelen wij de Centrale Eindtoets. Deze toets geeft leerlingen, ouders en uiteraard de leerkracht informatie over een passend type voortgezet onderwijs. Om de prestaties van leerlingen objectief en gelijkwaardig te beoordelen is de toets op basis van wetenschappelijk onderzoek ontwikkeld."

De uitslag geeft mij ,de leerkracht, informatie over een passend type voor voortgezet onderwijs. In de meeste gevallen zal dat inderdaad kloppend zijn. Helaas moet ik wel mijn vraagtekens gaan zetten bij de resultaten bij 3 van mijn leerlingen.

3 leerlingen waren afwezig bij de afname van de tweede dag. Nou ja, eigenlijk waren er maar 2 leerlingen afwezig (ziekenhuis bezoek en begrafenis) deze dag.....totdat de pauze aanbrak. De leerling in kwestie had op dit moment de helft van de eindtoets gemaakt. Lekker buiten uitwaaien en energie opdoen voor het vervolg van de tweede dag. Tijdens het buitenspelen kwam ze ten val en verloor 1 tand en brak er ook 1 af. Dat was behoorlijk heftig, zoals je zult begrijpen. Vlot de nodige maatregelen getroffen: ouders bellen, tandarts bellen en de klas laten opvangen door stagiaire. Op het moment van schrijven gaat het naar omstandigheden goed met de betreffende leerling. De tand is geplakt en de ander is teruggezet. Over een tijd weten we pas wat het resultaat zou zijn.

Diezelfde middag uiteraard nog contact gehad met ouders. Naar omstandigheden ging het goed met haar. Ze maakte zich wel zorgen....over de CITO. Niet over haar eigen toestand, nee over CITO.

Inmiddels de handleiding erop nageslagen wat te doen als leerlingen afwezig zouden zijn. Ze konden het schriftelijke gedeelte inhalen tot en met dinsdag 28 april. Ik citeer uit de handleiding;

"Tijdens het inhaalmoment is de centrale eindtoets digitaal, ook voor de leerlingen die al een of meerdere taken op papier hebben gemaakt."

Tot nu toe nog niks vreemds. Ik vervolg.

"De gemaakte papieren taken komen voor deze leerlingen te vervallen."

En dat, dat vind ik wel vreemd. De leerling die gevallen was, die zou écht niet aanwezig zijn. Dat was 1 ding dat zeker was. Ze heeft dus 1,5 ochtend haar uiterste best gedaan, maar deze resultaten kunnen zo de prullenbak in. Ze moet na de meivakantie wel ,nogmaals, haar uiterste best doen om het digitaal te maken.
Lastig hoor. Lastig, om dit uit te leggen aan ouders.

Nu had ik nog 2 leerlingen die dag 2 hadden gemist. Op vrijdag hadden we Koningsspelen en de week erna zouden we vakantie hebben. Dag 2 inhalen ná dag 3, dat ging niet. Kortom, deze leerlingen zouden ook het digitale gedeelte moeten maken na de meivakantie en zij zouden dag 1 ook in de papierbak kunnen gooien. Slecht plan vond ik. Plan A was dus onacceptabel. Over naar plan B.
Beide leerlingen zouden starten met dag 2. Het wereldoriëntatie gedeelte zouden we schrappen voor beiden. Zo kon aan het eind van de ochtend nog iets worden gemaakt van de vorige dag. Als toetje zouden ze de he-le middag óók werken aan CITO. Iets beters kreeg ik niet verzonnen. Kiezen uit 2 kwaden.

Met beide voorstellen contact gezocht met de ouders van de leerlingen. Plan B kwam als winnaar uit de bus. Wat deze wijze van afname heeft gedaan met het resultaat, dat zullen we nooit weten.

Mooi dat je als school dan ook nog eens wordt afgerekend mocht je onder het gemiddelde scoren.
Gratis tip voor CvTE: zorg er gewoon voor dat kinderen het gedeelte dat ze hebben gemist digitaal kunnen maken in combinatie met het reeds gemaakte papieren werk.

Zo heb ik/hebben ouders tenminste het idee dat CITO er is voor onze kinderen en niet andersom.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten