zaterdag 21 maart 2015

De wereld in...

Of beter gezegd: in de wereld. Als leerkracht zijnde staat de hele dag in het teken van keuzes maken. Wat heeft dat ene kind nodig én wat bied ik aan? Zijn de methodes je uitgangspunt of ga je van gebaande paden af en kijk je verder dan de schoolmuren.
Vroeger gebeurde het op school. Je kreeg de kennis van je leerkracht. Dat was de bron waar het vandaan moest komen. De buitenwereld werd zo ver mogelijk van je vandaan gehouden. Vandaar ook de hoge ramen in het gebouw en de omheining in de vorm van een muur om de school.
Arnhem, 1928
Waarom denken we nog steeds dat wij ,de leerkrachten, nodig zijn om  tot kennis te komen. Ja, we zijn nodig om bepaalde voorwaarden te scheppen. Maar de utopie dat IK het middelpunt ben. Nee, dat echt niet. Leren is allang geen eenrichtingsverkeer meer. Dat doen we met én van elkaar. Peer-to-peer. Hier wat voordelen van het samenwerken:
  • Samenwerken leidt tot betere resultaten.
  • Het geheel is meer de som van de delen
  • Mensen vullen elkaars competenties aan
  • Samenwerken leidt tot een betere sfeer en verbinding van mensen www.hetcompetentiewoordenboek.nl/mensgerichtheid/week-12-samenwerken/
De voorwaarden, wat versta ik daaronder? Een omgeving creëren die kinderen stimuleert en zorgen voor activiteiten die betekenisvol zijn. De ruimte waar je dagelijks bent. Waar werk je zelf graag? Wat heb je zelf nodig om fijn te werken? Dat werkt ook zo voor onze kinderen. Niets zo deprimerend als een ruimte die niet stimuleert en die chaotisch is. Hij moet uitdagen. Fijn vinden om er te zijn. Dat heeft bijvoorbeeld Niekée (in Roermond) fantastisch goed begrepen. Vorige week er een ochtend mogen vertoeven onder de inspirerende leiding van Sjef Drummen. Ik kan iedereen aanraden om een keer bij deze school te gaan kijken.
www.niekee.nl
De activiteiten. Veelal ,ikzelf ook nog steeds, volgen we de methodes en staren we ons blind op de doelen die allemaal moeten worden gehaald. We vergeten daarbij het plezier van de kinderen dat nodig is om juist tot leren te komen. Het besef komt steeds meer en meer dat het anders kan óf anders moet. Veel initiatieven zijn in Nederland aan het ontstaan: leraren met lef, united4education, the crowd, Nederland kantelt etc. Zelf kun je ook aan slag. Kijken wat er speelt in de wereld en dat de school binnenhalen. Kinderen zijn de hele dag met de wereld en elkaar verbonden via sociale media en om 8.30 uur gaan we terug in de tijd. De tijd die we tegenwoordig school noemen. Zou het niet mooi zijn dat we daar het heden en de toekomst laten zien. Kinderen verwonderen.

Deze week was de eclips. Iets in de wereld wat je niet ongezien voorbij kunt laten gaan. Achteraf gezien, hadden we het best ongezien voorbij kunnen laten gaan. Er was immers to-taal niks te zien. De gebeurtenis heb ik aangegrepen om de kinderen via een twitterquiz kennis over te brengen. Via #clpsht was alles te volgen. De vragen, maar ook de antwoorden van de kinderen. Via de tool tagboard staat alles bij elkaar: https://tagboard.com/clpsht/search

De kennis was binnen boord en daarna was de praktijk aan de beurt. Middels een challenge gingen de kinderen aan de slag. Een challenge is meer dan alleen maar een opdrachtje.
'Challenges zijn aansprekende, concrete uitdagingen of belangrijke kwesties die leerlingen samen en met behulp van een specifieke werkwijze te lijf gaan. 
Bij Challenges wordt een beroep gedaan op  sleutelvaardigheden, kennis, waarden en attituden die vooraf zijn vastgesteld en waarop bij de afronding en presentatie wordt gereflecteerd en geëvalueerd. 
Kenmerkend voor Challenges is dat er steeds meerdere oplossingen mogelijk zijn, relaties worden gelegd, gebruik wordt gemaakt van ICT en een onderzoekende houding vraagt!'
bron: www.criticalskills.yurls.net

 De inhoud van de challenge (deze staat in de dropbox zonder de critical skills), het werkblad en de twitterquiz staan in deze dropbox.

Het geheel werd gefilmd met een drone. Deze drone is afkomstig van het Ixperium te Nijmegen. Frank Reinders heeft de contacten gelegd en zo kwam Dennis Dorpmans de drone besturen en zorgde zo voor prachtige beelden. Het geheel is in onderstaande video vastgelegd:
Vandaag is er geen boek aan te pas gekomen. Ikzelf stond niet in het middelpunt. Dat waren de kinderen, dat was de omgeving én dat was de uitdaging die ze kregen aangeboden.

Wat mij betreft staat morgen wederom de wereld centraal en sta ik met de kinderen met beide voeten op die aardkloot.

1 opmerking: