zondag 17 maart 2013

Kinderen stellen zelf doelen


Doelen, ja die staan altijd keurig in de handleiding en die worden dan door de leerkracht gelezen en wel of niet gedeeld met het publiek (lees de leerling). Die doelen worden natuurlijk bepaald door anderen, de methodeschrijvers. Voor leekracht/leerling is het doel lang niet altijd duidelijk. Waarom moet ik dat doel nu aanbieden/behalen? Waar is het in vredesnaam voor nodig.
Wat gebeurt er als ik dat doel nu niet bereik? Waarom zou ik voor iets gaan werken als ik er niet volledig achter sta of het eenvoudigweg niet begrijp?

Laat kinderen hun eigen doel stellen. Kunnen ze dat? Ja, dat kunnen ze. Ze zijn het waarschijnlijk niet gewend, maar dat is geen excuus om het niet te proberen of gewoonweg te DOEN. Wij werken op school met critical skills en daarvoor zijn sleutelvaardigheden nodig. (www.criticalskills.nl) Vaardigheden bij kinderen ontwikkelen en ZO tot leren komen. De sleutels komen terug gedurende de lessen en kinderen kunnen steeds beter verwoorden aan welke sleutel ze werken bij welke activiteit.

Het stellen van het persoonlijk doel doen ze bij mij tijdens de weektaak. Ze geven iedere vrijdag feedback op het eigen werken/handelen. Middels de 2 vragen What went well en Even better if..... Wat ging er goed en wat kan er nog beter. Het valt mij op dat ze heel eerlijk zijn naar zichzelf. Ze zijn steeds meer en beter in staat om te verwoorden wat er goed ging en wat er nóg beter kan. Het punt dat ze invullen bij Even better if... is meteen het persoonlijk doel voor de week erna. Dit doel bepaal niet ik, maar de leerling zelf. Het is ook verbazend welk doel ze af en toe kiezen. Zo gingen verschillende jongens deze week letten op het netjes schrijven. Aan het eind van de week bekeken zij elkaars werk en beoordeelden zo of de ander zijn doel had behaald. Ze hebben het doel nog gehaald ook. Waarom? Ze waren gemotiveerd en het was hun doel, intrinsieke motivatie.
Ook ik heb iedere week een persoonlijk doel en die nemen we ook mee in ons weekoverzicht.

Ik heb voor 2 weken terug aan de kinderen het volgende gevraagd. Wat gaat er al heel goed in de klas en wat is nog een aandachtspunt? (What went well-even better if...) Zo zijn we ook gekomen tot een doel voor de klas. Zij hebben gekozen voor een doel dat zij belangrijk vinden. Ze vonden het rustig werken een belangrijk item. Ze beschreven daarbij zelf het waarneembaar gedrag en daar zijn afbeeldingen bij gezocht/gemaakt. Vandaag gekeken of we het hebben gehaald. Socrative hadden we al ingezet en de nodige devices waren aanwezig. Buitenkansje. Met socrative gepolst true/false wat zij er van vonden. Enkele kinderen vormden tweetallen, maar de uitslag was duidelijk 18-1. Doel behaald. Dat was ook mijn mening. Iedere dag zijn ze er beter mee omgegaan. Super. Ze wijzen zelfs elkaar op de gemaakte afspraken.

Vandaag ,ook via socrative, gevraagd om nieuwe aandachtspunten. Binnen 1 minuut het hele bord vol met voorstellen. Veel overlap of dezelfde voorstellen, er waren 3 hoofdpeilers. Stemmen maar weer A-B-C. Voorkeur van de klas was duidelijk. Aan de slag gaan met taakgericht werken. Kinderen stellen zélf voor dat ze taakgerichter willen werken. Mooier kun je het als leerkracht volgens mij niet hebben. Binnen een half uur waren de criteria voor taakgericht werken opgesteld en hingen de nieuwe afbeeldingen bij de komende week.

Kinderen kunnen meer dan wij denken. Laat ze doelen stellen en geef vertrouwen en durf los te laten. Het werkt.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten