vrijdag 20 juni 2014

Samen op reis... de zoektocht.

Challenge is doorgespit. Groepjes zijn gemaakt. Provincies zijn toebedeeld. Taken zijn verdeeld. We kunnen van start.

Op de challenge staat een QR-code met daarachter onderstaand filmpje. Er kwamen 3 klanten in beeld en vertelden wat de wensen waren ten aanzien van de camping. De wensen werden aandachtig genoteerd en de zoektocht kon beginnen. Midgetgolf, binnenspeeltuin, goede plek voor de tent, zwembad of een meer....


Allereerst maakten de kinderen afspraken binnen het groepje. Wat hebben we gedaan en wat gaan we vandaag doen. Dit werd ook nog eens uitgesplitst per persoon. Dit was een terugkerend gebeuren waar ze ieder werkmoment mee zouden starten. Terugblikken, wat hebben we allemaal al gedaan. Daarna snel vooruit kijken en afspraken maken over de te nemen stappen.

Zo hebben de kinderen op 3 momenten gewerkt. Onderzoeken, kritisch denken en communiceren. Dit waren de sleutelvaardigheden die ze deze challenge nadrukkelijk zouden hanteren. Wat zie ik dan? Wat hoor ik dan als je deze sleutels gebruikt. De kinderen moesten op de vrijdag ook iets vertellen over deze sleutels. Hoe verliep het gebruik van de sleutels? Was het gemakkelijk of juist lastig om er mee te werken. Dit zijn 3 van de sleutelvaardigheden van de in totaal 8 die wij op onze school hanteren. Klik hier om meer te lezen over de sleutelvaardigheden die we op "Het Telraam" gebruiken.

Deze opdracht zorgt er voor, net als verleden jaar, dat kinderen niet geënthousiasmeerd hoeven worden. Ze willen graag dat hun camping wordt gekozen en doen er alles aan om een geschikte camping te vinden en deze te slijten bij de presentatie. Go go.

"Meester, is 100 m2 groot genoeg voor jullie?" Hierop kun je ja of nee antwoorden of je laat het ze zelf ontdekken. Natuurlijk ga je voor het laatste. Regel een meetlint, stoepkrijt en teken de plek. Na het intekenen van de tenten bleek dat de plek ruim genoeg was. Weer wat geleerd.

 

Telefoneren naar de camping, mail versturen en zo folder materiaal opvragen, de klant bevragen via Twitter, Wordle maken met kennis over de provincie, overleggen, presentatie voorbereiden, tarief berekenen etc. etc. Spelling, rekenen, taal, begrijpend lezen, sociale vaardigheden.... Het zit er allemaal in.

  
 


Alle succes-criteria helemaal uit de challenge halen en in de gaten houden, blijft een hele opgave. Ze kregen op de donderdag, voor het werkmoment van mij een checklist. Wat heb je allemaal al gedaan en wat moet er nog gebeuren? De punten zie ze misten, konden ze mooi noteren op hun werkplan. Als je alles van je lijst kunt afvinken dan ben je een heel eind op weg naar een mooi product.

 
De werkmomenten zitten erop. Werken op school en zelfs thuis uitzoeken, mailen, bellen en overleggen. Kinderen zijn klaar voor de presentatie. Ze hebben al-le-maal de beste camping uitgezocht binnen hun provincie. Laat maar komen die campings.

1 opmerking: